Webové stránky R&S: International

Životní prostředí

Politika životního prostředí a bezpečnosti práce

Nedílnou součástí vedení firmy je hospodaření s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce. Pravidelně prověřujeme metody a jednání tak, aby zohledňovaly životní prostředí. Všechny procesy a postupy významné z hlediska bezpečnosti a životního prostředí podléhají neustálému úsilí po zlepšení. Zlepšovací potenciály odvozené z odborných rozborů jsou realizovány v hospodárné projekty. V popředí přitom stojí zdraví a bezpečnost pracovníků.

Vedoucí pracovníci podporují realizaci zásad politiky životního prostředí a bezpečnosti práce, a personální rozvoj svých pracovníků v této oblasti. Vyžadují a kontrolují realizaci stanovených cílů.

Jednání všech pracovníků s ohledem na bezpečnost práce a životní prostředí je aktivním přínosem k odstranění a minimalizaci nebezpečí. Podporují tím bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

Snažíme se důsledně dbát na plnění všech příslušných zákonů, vyhlášek a právních předpisů. Existují-li technicko-vědecké poznatky vycházející ze zákona pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví a ke zmenšení zatížení životního prostředí, a jsou-li ekonomicky obhajitelné, budeme je využívat.

Výrobky, procesy a postupy jsou vyvíjeny podle nejnovějších technologií. Přitom se upřednostňuje šetření surovin a energií. Dále redukujeme na minimum škodlivé emise, odpadní vody a materiály.

Zavazujeme naše obchodní partnery k respektování těchto zásad, a tím podporujeme bezpečnost a zdraví jejich zeměstnanců v rámci našich možností. Zahrnujeme je do našeho úsilí hospodařit tak, aby splňovali předpisy pro ochranu životního prostředí. Dále radíme našim zákazníkům a nabízíme řešení, šetrná k životnímu prostředí.

Všechny informace o postojích naší firmy k životnímu prostředí jsou veřejné. Otevřeně a s důvěrou spolupracujeme s úřady, institucemi, ostatními firmami a veřejností. Informace o vlivu práce na zdraví jsou pro naše pracovníky kdykoliv k nahlédnutí.

Děkujeme.

Váš dotaz byl právě odeslán.

Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zpětná vazba
Sdělte nám Váš názor
Kontaktní informace
Bezpečnostní kód
show captcha

Nesprávně vyplněno
*Povinné pole
International Website